Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als medisch advies. Bezoekers van Help ik ben vrouw wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan een medisch professional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Mogelijk bevat de informatie op deze website zelfzorgadviezen. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben nooit specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

Bezoekers van Help ik ben vrouw vallen onder de privacyverklaring.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

U: de gebruiker van deze website.
Gebruiken: alle handelingen die u op of met de webpagina uitvoert.
Eigenaar: de eigenaar van helpikbenvrouw.nl.
De inhoud: alle op deze website aanwezige inhoud, waaronder teksten, video- en geluidsfragmenten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten.
Webpagina: Iedere webpagina waarop een link naar de disclaimer geplaatst is.
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet of winst, of ander economisch nadeel.

Door een pagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina:

  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Het gebruik of toepassen van informatie van Help ik ben vrouw door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor door derden geplaatste inhoud en/of schade die hieruit voortvloeit.
  • De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud of het delen daarvan maakt inbreuk op de intellectuele rechten van eigenaar.
  • Toestemming tot het gebruik of delen van de inhoud dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Contact

Contactgegevens:
[email protected]

Logo wit Help ik ben vrouw

Wij geloven dat je grip hebt op je eigen gezondheid. Wij zijn er om je te ondersteunen, te begeleiden en te inspireren met informatieve artikelen en persoonlijke ervaringen over vrouwengezondheid.

© 2020. Alle rechten voorbehouden. Onze websitediensten, inhoud en producten zijn alleen voor informatieve doeleinden. Help ik ben vrouw geeft geen medisch advies, diagnose of behandeling. Voor verdere informatie, zie disclaimer.

© 2020 Help ik ben vrouw

Twitter
Help ik ben vrouw
Logo